top of page

FIBROBLAST

PUREBEAU_Fibroblast_ögonlocklyftning_uta

Fibroblastbehandlingens funktionella principer, Fibroblast-handstycket producerar vid sin spets en liten, så kallad plasma blixt. Denna blixt går från spetsen till huden och låter den avdunsta ytligt i en liten mikromillimeter stor punkt. Denna ytliga punkt minimerar huden omedelbart. Ytterligare punkter placeras och genererar en minskning av området. Där utvecklas ingen form av ström eller värme på huden, själva elektroden blir inte heller varm. 

 

Efter behandlingen bildas små bruna torra prickar på huden som är intorkad hud. Dessa kommer att försvinna efter ca 5-7 dagar.

1-2 dagar efter behandlingen kan en svullnad förekomma. Lätt rodnad framträder och kan vara upp till 4 veckor.

Pris från 4950kr

bottom of page