CRYO ALFA

Kirurgisk Frysning
 
Innan du bokar Cryo Alfa – Kirurgisk frysning krävs att du kommer på en konsultation. Vi behöver först säkerställa att behandling går att utföra samt om behandlingen passar just för dig. Cryo Alfa används för att behandla godartade hudförhållanden som solkeratos, cherry spots, fibrom, skin tags och milier. Det kan krävas flera behandlingar för att uppnå maximalt resultat.
 
Apparaten som används vid Cryo Alfa är idealisk för allmän dermatologi. Gasbehållaren innehåller flytande kväve och behandlar det specifika området. Det smala munstycket möjliggör att de celler som skall förstöras, förstörs exakt och säkert. Området som är behandlat kan svullna upp och bli rött. Det kan även bildas en vätskeblåsa som ej ska punkteras. Behandlingsområde kan skyddas med ett plåster. Det behandlade området bör ej exponeras för sol minst 4 veckor efter behandlingen.