Vackra Ögon

  • Frans- och brynfärgning 350 kr inkl plockning av bryn.
  • Brynfärgning och plockning av bryn 275 kr
  • Fransfärgning 150 kr
  • Plockning av bryn 150 kr
  • LYX – Frans- och brynfärgning 460 kr plockning av bryn samt akupressur
  • Make-up + rådgivning 45 min 500 kr